www.eskuvofesztival.hu

Hatályos: 2018.12.01-től

Impresszum
Fogalmak
A szerződés nyelve, a szerződés formája
Az ÁSZF és AI hatálya, elfogadása, megváltoztatása
A megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
Árak
A honlap használata
Regisztráció Szolgáltatóknak
A szolgáltatás kiválasztása
A rendelés
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte, véglegesítése (ajánlattétel)
Fizetési módok
Számla kiállítás
Hirdetés feladás
Regisztráció Felhasználóknak
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
Szerzői jogok
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Moderálási alapelvek
A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért
Eljárás hibás ár esetén
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Adatkezelési tájékoztató
A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés
A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
A regisztrációval együtt járó adatkezelés
További adatkezelések
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés
Adatbiztonsági intézkedések
Az adatkezelés során a Megrendelőt megillető jogok
Jogorvoslati lehetőségek
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
Vonatkozó jogszabályok

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) és az Adatvédelmi Irányelvek (AI) tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és Adatvédelmi Irányelvekkel, a honlap használatával, a megrendelés menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot kapcsolat@eskuvofesztival.hu e-mail címen!

Impresszum

Az Üzemeltető adatai

Név: Vági & Vági Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzék kelte: 1995.10.24. és száma: 01-09-267635.,
Székhelye: 1162 Budapest, Irha u. 1.,
Adószáma: 10882630-1-42.,
Közösségi adószám: HU10882630.,
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-267635,
E-mail: kapcsolat@eskuvofesztival.hu
Honlap: https://www.eskuvofesztival.hu
Telefon: +36203938041
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10702301-68302931-55700009
IBAN:
SWIFT azonosító:

Adatvédelmi tisztviselő adatai

Név: Váradi Ágota
Elérhetőség: varadi.agota.dpo@gmail.com

Jelen szabályzat együtt érvényes az Adatvédelmi Irányelvekkel, valamint a Hirdetési Szabályzattal.

Fogalmak

Felek: az Üzemeltető – továbbiakban Szolgáltató – és Megrendelők együttesen

Megrendelő: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, illetve egyéni vállalkozó, szervezet alkalmazottja illetve vezetője

Honlap: www.eskuvofesztival.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül mind internetes lapon, mind mobil alkalmazáson keresztül – továbbiakban weboldal.

Szerződés: a Szolgáltató és a Megrendelő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő szolgáltatási szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a telefon, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Szolgáltatás: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre kínált szolgáltatások, melyek a Szerződés tárgyát képezik.

Szolgáltató: a hirdetési portált, vagyis a www.eskuvofesztival.hu weboldalt üzemeltető vállalkozás.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy, szervezet.

Civil szervezet: olyan társadalmi szervezet, amely nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült önszerveződés.

Önkormányzat: helyi önkormányzat a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyekben önállóan jár el, a törvény keretei között önállóan szabályozza és szabadon igazgatja a helyi közügyeket.

Érdeklődő/Látogató: a Honlapon kereső tevékenységet végző személy.

Jótállás: A megrendelő és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 • a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 • a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Közösségi oldal: a www.eskuvofesztival.hu honlap hivatalos Facebook, Instagram stb. oldalai.

Az ÁSZF hatálya, elfogadása, megváltoztatása

A Szolgáltató és a megrendelő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Felek közötti jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Megrendelő a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni jelen ÁSZF és AI rendelkezéseit. A www.eskuvofesztival.hu portálon keresztül történő szolgáltatás vásárlással Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF és AI rendelkezéseit, és ezért az ÁSZF, valamint az AI (Adatvédelmi Irányelvek, illetve szabályzat) maradéktalanul a Felek között létrejövő szerződés részét képezi.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni.
Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Üzemeltető nem iktatja.

A megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A Szolgáltató hirdetési helyet biztosít a Megrendelők részére termékeik és szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a www.eskuvofesztival.hu internetes oldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban a www.eskuvofesztival.hu internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen ÁSZF rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

Hirdetések/Szolgáltatások

www.eskuvofesztival.hu esküvői portálon az alábbi szolgáltatások (hirdetési lehetőségek) elérhetőek:

Ingyenes szolgáltatói adatlap;
VIP szolgáltatói adatlap;
Banner reklám elhelyezés;
PR cikk elhelyezés.

A honlapon a megvásárolható szolgáltatások lényeges tulajdonságairól az egyes szolgáltatásoknál szereplő leírásokban adunk tájékoztatást:
www.eskuvofesztival.hu/szolgaltatoknak
www.eskuvofesztival.hu/mediaajanlat

Árak

Az árak forintban értendők, nettó árak, megrendelés esetén a Megrendelőnek +ÁFÁ-t kell fizetnie, mivel a Szolgáltató ÁFA alany. Az árak visszavonásig érvényesek, az árváltozás jogát fenntartjuk, az árváltozást honlapunkon és jelen ÁSZF-ünkben is közzétesszük.

Az egyes szolgáltatások díjait a Médiaajánlat oldal tartalmazza.

A Szolgáltató akciók, kedvezmények biztosításával jogosult még fenti áraktól kedvezőbb árakat meghatározni. Ennek tényét és a módosított árakat honlapján a módosítás kezdetével feltüntetni, és/vagy Hírlevelében a Megrendelők részére megküldi.

A www.eskuvofesztival.hu-n való alap megjelenés esküvőkkel kapcsolatos szolgáltatást nyújtók számára INGYENES szolgáltatás. Ez egyben azt is jelenti, hogy a Megrendelő (az esküvővel kapcsolatos szolgáltatást nyújtó) tevőleges részvétele nélkül is felkerülhet a weboldalra.

Az alap megjelenés semmilyen kötelezettséggel nem jár és a Megrendelő (a szolgáltatást nyújtó) bármikor kérheti adatlapjának törlését – elveszítve ezzel a lehetőséget, hogy a számtalan esküvőre készülődő jegyes pár rátaláljon az ő szolgáltatására/vállalkozására. Ezt minden esetben e-mailben kell kérni a kapcsolat@eskuvofesztival.hu címen és mellékelni kell a kérés jogosultságát igazoló valamely dokumentumot (kizárandó valamilyen rosszindulatú tevékenységet).

Azon Megrendelő, aki még nem szerepel a www.eskuvofesztival.hu Szolgáltatói listájában, de szeretne felkerülni, azt ingyenesen kérheti (alap megjelenés) a www.eskuvofesztival.hu/szolgaltatoknak oldalon található kapcsolati űrlap segítségével.

VIP megjelenést, banner reklám megjelentetését és/vagy PR cikkek elhelyezését a www.eskuvofesztival.hu/mediaajanlat oldalon lehet kezdeményezni.

Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok, kiküldött e-mail-ek igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött/megküldött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A honlap használata

Regisztráció Megrendelőknek (Hirdetőknek)

A honlapról csak regisztrált felek („Megrendelők”) rendelhetnek meg szolgáltatást (Szolgáltatói adatlap elhelyezése, VIP megrendelés, banner reklám elhelyezés, PR cikk megjelentetése). A regisztráció előfeltétele, hogy a Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF és a honlap működéséhez kapcsolódó AI rendelkezéseit, valamint Adatlapját a www.pinkdreams.hu oldalon megtalálható már feltöltött más szolgáltatók adatlapjának mintájára állítsa össze.

A Regisztráció ingyenes.

A regisztrációnál a Megrendelőnek a következő adatokat kell megadnia: nevét, telefonszámát, e-mail címét. A regisztrációt követően azonnal elkészül a Megrendelő személyes fiókja, ennek megtörténtéről értesítőt kap az általa megadott e-mail címre, amelyben szereplő link segítségével aktiválhatja azt. Egyes ingyenes levelező szolgáltatóknál (pl.: freemail.hu, citromail.hu, yahoo.com) a bizonytalan szolgáltatási minőségük miatt nem biztos, hogy megkapja a visszaigazoló levelünket, ezért vagy saját domaint, vagy a gmail levelező rendszerének használatát javasoljuk. Amennyiben 24 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló e-mailt, úgy a kapcsolat@eskuvofesztival.hu e-mail címen jelezze nekünk.

A Megrendelő a regisztráció során megadott adatait és saját profiljában (személyes fiók) meglévő önként megadott információkat bármikor módosíthatja. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, a törlés kezdeményezésének napjától számított 60. (hatvanadik) napra (felmondási idő), amely a Szolgáltatóval létesített szerződése megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Szolgáltató akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Szolgáltató felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így Szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, azok többé nem elérhetőek. A törlés nem visszaállítható folyamat.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Szolgáltató felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Szolgáltató kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Szolgáltató általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Szolgáltatónak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Szolgáltató felé, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

A szolgáltatás kiválasztása

A Megrendelő a Médiaajánlat menüpontban a kiválaszthatja a megrendelni kívánt szolgáltatást (Banner reklám vagy PR cikk elhelyezése). Megrendelési szándéka esetén a megrendelni kívánt szolgáltatásnál a „Megrendelem” gomb megnyomásával azt egy virtuális kosárba helyezni, melynek tartalma azonnal megjelenik. A „Kosár”-ban megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett szolgáltatást, valamint a számla végösszegét.
Itt leellenőrizheti rendelése helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét. Meglévő, érvényes és igénybe vehető kuponjának kódját a „Kuponkód” mezőbe írva és a „Kuponbeváltás” gombra kattintva érvényesítheti.

A rendelés

Ha Megrendelő megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett szolgáltatást, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg kívánja rendelni, akkor egyszerűen a „Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintani.
Ekkor a „Számlázási adatok” és „További információk” oldalra kerül a Megrendelő. A piros csillaggal megjelölt adatokat kötelező megadni. Itt még egyszer visszaellenőrizhető a megrendelés tartalma.
A fizetési lehetőségek kiválasztása utána a Megrendelőnek el kell olvasnia és el kell fogadni a jelen ÁSZF és AI-et, mely a jelölő négyzetek kipipálásával történik. Ezek elérhetőségei:
www.eskuvofesztival.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/
www.eskuvofesztival.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

Amennyiben a Megrendelő meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel a megrendelni kívánt szolgáltatásnak valamint az adatai helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. Ekkor egy összesítő jelenik meg megrendelésről és a számlázásról.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Megrendelő minősül ajánlattevőnek, és a szerződés a Megrendelő által a honlapon keresztül tett ajánlatnak a Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.
Megrendelő a „Megrendelés elküldése”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte, véglegesítése

Megrendelőt az ajánlata 72 órás időtartamban köti. Amennyiben a Megrendelő ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 72 órán belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. A Megrendelőnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy a megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az ajánlat elfogadásának. Amennyiben a Megrendelő azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az adatait tévesen tartalmazza (pl. név, telefonszám, stb.), úgy köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben a Megrendelő a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Fizetési módok

A bankkártyával, illetve az átutalással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg.

1. Banki átutalás
A szolgáltatások ellenértékét banki átutalás útján is rendezheti.
Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Vági és Vági Kft.
Számlavezető bank: CIB Bank Zrt.
Számlaszám: 10702301-68302931-52000001
A „Megjegyzés” rovatba kötelező a megrendelés sorszámát feltüntetni!

2. Bankkártyás fizetés
Honlapunkon biztonságosan fizethet bankkártyával a Barion rendszer felhasználásával, mely biztonságos, ingyenes és gyors.

Paylike ApS
https://paylike.io/
Company registration number: 36683279
P.O. Pedersens Vej 14
Skejby
8200 Aarhus N
Denmark

A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján.
MNB Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | MNB E-pénz kibocsátó intézmény azonosító: 25353192
Adatkezelés nyilvántartási száma NAIH-73794/2014

Számla kiállítás

A megrendelésekhez kapcsolódó kiegyenlítések beérkezését követő 2 munkanapon belül készül el a számla a Billingo.hu szolgáltatással. A számla a regisztrációnál megadott e-mail címre kerül kiküldésre. Bármilyen számlázási és fizetési probléma esetén kizárólag írásban fogadunk el bejelentést, melyre 72 órán belül reagálunk.

A Felhasználó a megrendeléssel visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való fogadásához.
A Szolgáltató a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig őrzi meg.
Számlamódosítási igényt a Szolgáltató legfeljebb a számlakibocsátás dátumától számított 8 napon belül fogad el. Szolgáltató az igényt kizárólag írásban, a kapcsolat@eskuvofesztival.hu e-mail címre érkezett e-mailben fogadja el.

A megrendelés kiegyenlítésével valósul meg a Szolgáltató szerződés szerinti teljesítése, a megrendelésben meghatározott időtartam innen kerül számításra.

PR cikk feltöltése az anyag beérkezéstől számított (munkanapokon értelmezett) 72 órán belül kerül közzétételre.

Moderálást követően, amennyiben szükséges, úgy a megadott e-mail címen az admin értesítést küld a felmerült problémáról, melyre 24 órán belül köteles a Megrendelő válaszolni. Amennyiben a válasz nem érkezik meg, az admin jogosult a tartalom esetleges nyelvtani javítására és a közzétételre, illetve nem elfogadott tartalom esetén a megjelenés megtagadására, melyről 24 órán belül értesíti a Megrendelőt.

A PR cikkek szabályai:
– 1 db fő és max. 3 db szövegbe illeszthető és szerkeszthető kép jpeg formátumban és maximum 1200*800 méretben
– szöveg: world dokumentum, maximum 3.500 karakter

Egyéb követelmények a hirdetésekkel, PR cikkekkel kapcsolatosan:

Hirdetés címe:
A hirdetés címének a termék, szolgáltatás vagy állás megnevezését vagy márkáját kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege:
A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Link (PR cikk vagy VIP megjelenés esetén):
A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett weboldalra, termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv:
A Weblapon megjelenő hirdetéseknek, tartalmaknak elsősorban magyar nyelvű változatot kell tartalmazniuk.

Kategória:
A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén az admin jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép:
A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken a termék, szöveg elforgatva szerepel.
Az admin jogosult a képet, képeket a www.eskuvofesztival.hu logójával ellátni. Más hirdetők képeit a beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

Érdeklődőknek/Látogatóknak (Keresőknek)

Az oldal bárki számára ingyenesen olvasható, abban térítésmentes keresési lehetőség biztosított.

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

A jogtulajdonos: Vági és Vági Kft.

Amennyiben a Megrendelő a saját weboldalára tartalmat kíván átvenni a Honlapról, Facebook és egyéb közösségi oldalról azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi a Honlapról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen linket) helyez el a címben vagy a lead alá.

Ettől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a Szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.

A Megrendelő teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a Honlapon, Facebook oldalon illetve egyéb közösségi oldalon elhelyez, ideértve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a fényképeket, személyes adatokat, beszélgetéseket, listákat, osztályozásokat, személyes üzeneteket – és bármely tartalom következményeit is.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Szolgáltató ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Szolgáltató jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A Szolgáltató a Honlapon és Facebook oldalon a Megrendelők által közzétett információkat, adatokat, tartalmakat jogosult, de nem köteles ellenőrizni. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért, melyeket a Megrendelő tölt fel a hirdetési felületre illetve ad át a weboldalra történő feltöltéshez.

A Megrendelő megértette és hozzájárul ahhoz, hogy
– a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál,
– a Szolgáltató minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a Szolgáltató minden értesítés nélkül törölheti a Megrendelőt.

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett az alkalmazandó rendelkezései érvényesek.
A Szolgáltatónak nincs a Megrendelőkkel, Érdeklődőkkel szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. Magatartásában betartja a tisztességes kereskedelmi gyakorlatot.

Moderálási alapelvek

A www.eskuvofesztival.hu weboldal és az eskuvofesztival.hu közösségi oldalain az interneten megjelenő felhasználói fórumokat az Alaptörvényben biztosított kommunikációs alapjogok kiteljesedésének eszközeinek tekinti. Az Alkotmánybíróság több határozatában is hangsúlyozta, hogy a szabad véleménynyilvánításhoz való jog a véleményt annak érték- és igazságtartalmára való tekintet nélkül védi. A véleménynyilvánítási szabadság alapvető célja annak a lehetőségnek a biztosítása, hogy valaki mások véleményét formálja, másokat meggyőzzön saját álláspontjáról. A véleménynyilvánítás szabadsága általában mindenfajta közlés szabadságát magában foglalja, mégpedig függetlenül a közlés módjától és értékétől, erkölcsi minőségétől és többnyire valóságtartalmától is.

A véleménynyilvánítás szabadságának kizárólag külső korlátai vannak; amíg egy ilyen alkotmányosan meghúzott külső korlátba nem ütközik, maga a véleménynyilvánítás lehetősége és ténye védett, ennek korlátozása alkotmányellenes.
Tekintettel arra, hogy a fenti online felületeken szereplő közlések nem a Szolgáltató információi, véleményei, azok ellenőrzésére csak utólag van mód. A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete (MTE) véleménye szerint a tartalomszolgáltatóknak elsődlegesen arra kell törekedniük, hogy a kifogásolt felhasználói közlésekkel kapcsolatos ellentétes vélemények, információk azonos felületen való megjelenítése megtörténjen, biztosítva a véleménynyilvánítás szabadságát.

Ennek megfelelően a következő alapelvek szerint moderáljuk fórumainkat, illetve a cikkekhez tartozó hozzászólásokat:
– Felelősséget csak az általunk szerkesztett saját tartalmakért vállalunk.
– A feltöltött cikkekhez érkező hozzászólások és a fórumbejegyzések (továbbiakban felhasználói üzenetek) tartalmáért a honlap tulajdonosa semminemű felelősséget nem vállal. Egy felhasználói üzenet közzétételével a felhasználó lemond az üzenete feletti rendelkezési jogáról, a továbbiakban követelése nem származhat ebből.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére.

A honlap tulajdonosa saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik az oldalon közzétett felhasználói üzenetekkel.

A honlap tulajdonosa és a moderátor indoklás nélkül törölhet hozzászólást/hozzászólásokat (és az arra érkezett válaszokat)  vagy módosí­thatja a bejegyzéseket és cí­müket, ha az:

 • a beszélgető partner, vagy más személyét sértő hangnemű,
 • személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
 • adatvédelmi törvényeket sértő,
 • agresszí­v, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
 • politikai, vallási tartalmú véleményt közöl,
 • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
 • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
 • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
 • más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
 • nem a vita tárgyával vagy a bejegyzés cí­mével összefüggő,
 • már meglévő hozzászólást vagy bejegyzést ismétel,
 • törölt felhasználói üzenetet idéz vagy ismétel,
 • bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
 • felhasználó nevet sértő vagy lejárató, alpári cí­mű vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
 • valaki sérelmezi a róla nyitott bejegyzést,
 • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
 • a portál tulajdonosa technikai vagy tartalmi rombolásnak minősí­ti,
 • a portál a témának nem kí­ván nyilvánosságot biztosí­tani.

A tulajdonos vagy moderátor indoklás és értesí­tés nélkül korlátozhatja, letiltja a felhasználót, ha az:

 • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá vagy ír bejegyzést,
 • törölt felhasználói üzenetet idéz vagy visszamásol,
 • a felhasználó neve vagy e-mail cí­me közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a felhasználó név és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
 • a felhasználó neve megtévesztésig hasonlí­t már bejegyzett felhasználó névre
 • a felhasználó neve obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyí­lt reklámhordozónak tekinthető,
 • a felhasználó neve jogszabályi értelemben védett név,
 • a felhasználó neve más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
 • tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
 • a moderátor felszólí­tásának ismételten nem tesz eleget.

– A hozzászólásokat moderálhatjuk, ám elkerülheti figyelmünket egy-egy törvénysértés.

Ide tartoznak:
Ptk. 2:45. § A becsülethez és jó hírnévhez való jog
Ptk. 2:48. § A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog
Btk. 176-177. § Kábítószer-kereskedelem
Btk. 184. § Új pszichoaktív anyaggal visszaélés
Btk. 219. § Személyes adattal visszaélés
Btk. 204. § Gyermekpornográfia
Btk. 222. § Zaklatás
Btk. 226. § Rágalmazás
Btk. 226/A. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel készítése
Btk. 226/B. § Becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel nyilvánosságra hozatala
Btk. 227. § Becsületsértés
Btk. 228. § Kegyeletsértés
Btk. 314-316. § Terrorcselekmény
Btk. 332. § Közösség elleni uszítás
Btk. 333. § A nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása
Btk. 335. § Önkényuralmi jelkép használata
Btk. 422. § Tiltott adatszerzés
Btk. 423. § Információs rendszer vagy adat megsértése
Btk. 424. § Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ekertv.) 4/A. § (1)

Ezért ha ilyen, vagy egyéb vitatható tartalmú hozzászólással, hirdetéssel, egyéb tartalommal, képpel, videóval találkozik, kérjük, jelezze ezt a kapcsolat@eskuvofesztival.hu e-mail címen.

A Szolgáltató a www.eskuvofesztival.hu weboldal és a eskuvofesztival.hu Facebook és egyéb közösségi oldal tulajdonosa és üzemeltetője, nem vállal felelősséget a fórum- és egyéb szolgáltatásoldalain a látogatók által elhelyezett üzenetekért és csatolásokért (kép, hang, videó és bármilyen más média. A felelősség kizárólag az üzenetet és a csatolást elhelyező személyt terheli.

A Szolgáltató nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Szolgáltató nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.
A Szolgáltató jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Szolgáltató nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Szolgáltató mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltató függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Szolgáltató nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében, vagy azzal összefüggésben harmadik személy, vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt, vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Szolgáltató helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

Az oldal használata keretében a Megrendelő és az Érdeklődő saját döntése alapján Hírlevél fogadására feliratkozhat. A Hírlevél kereskedelmi reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással a feliratkozó egyidejűleg beleegyezik, hogy a Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.

A Szolgáltató hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le.
A Szolgáltató az oldalra történő regisztrációt és belépést könnyítő Külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook, Google, Twitter stb.) Az ilyen jellegű bejelentkezés, regisztráció esetében a Külső szolgáltatónál megadott adatok tekintetében a Szolgáltató semmilyen adatvédelmi felelősséget nem vállal, azokra a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályai az irányadók.

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Megrendelőnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az általa bevitt adatok módosítására. Felhívjuk a Megrendelők figyelmét, hogy a Megrendelő felelőssége, hogy a Megrendelő által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Megrendelő által megadott adatok alapján kerül számlázásra a szolgáltatás. Ezért a Megrendelő a megrendelésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató jogosult a Megrendelő hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Megrendelőre hárítani. A Szolgáltató a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolási információk hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. Ha a számla a Szolgáltató részéről igazoltan elektronikusan kiküldésre került, de a Megrendelő által megadott postafiókra nem érkezik meg, a számla kiküldöttnek minősül és fizetési kötelezettséget von maga után.

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a honlapon. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés a felek között. Kérjük, a hibás árat jelezze elérhetőségeinken!

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a www.eskuvofesztival.hu oldalon szereplő egyes szolgáltatások biztosítása megszűnik. Erre tekintettel fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a Megrendelővel történő egyeztetést követően, 20 munkanapon belül kerülhet sor.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Megrendelő a szolgáltatásokkal vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait kizárólag az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
• E-mail: kapcsolat@eskuvofesztival.hu

A Szolgáltató a székhelyen személyesen ügyfélszolgálatot nem tart fent!

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően 30 napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. Az elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a benyújtó neve, lakcíme,
2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
3. a panasz részletes leírása, a bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
4. a Szolgáltató nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
5. panaszt benyújtó aláírása,
6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
7. elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a felet írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

Békéltető Testület

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell
a. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
d. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
f. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
g. a testület döntésére irányuló indítványt,
h. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.
Az online vitarendezési platform itt érhető el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a jelen nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja az alábbi címre megküldéssel:
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 215.,  vagy kapcsolat@pinkdreams.hu

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Vági és Vági Kft
Cím: 1162 Budapest, Irha u. 1.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A Megrendelő neve:
A Megrendelő címe:
A szolgáltatás árát az alábbi bankszámla számra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
Kelt, A Megrendelő aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a 14 naptári napos határidőn belül elküldi.
A megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.
A Szolgáltató a Megrendelő elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

A Szolgáltató kötelezettségei a Megrendelő elállása esetén

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettsége
Ha a Megrendelő a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a Megrendelőnek visszajáró összeget a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Megrendelő által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Többletköltségek

A Szolgáltató 2.000 Forint egyszeri kezelési költséget számít fel és von le a visszafizetéskor.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?
Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg a Megrendelőt a kellékszavatossági igénye alapján?
Megrendelő – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást, kivéve, ha a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Megrendelő a kellékszavatossági igényét?

Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Megrendelő a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);
45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;